Mette Borghus Bodynamic Terapeut Psykoterapi Psykoterapeut

Alle vores følelser har en funktion!

Print Friendly, PDF & Email

  
Men hvad er følelser egentlig?

De syv grundfølelser er:
Vrede, frygt/angst, ked-af-det-hed, glæde, væmmelse, seksualitet/lyst og skam.

Vi har 7 grundfølelser/emotioner som kan inddeles i tre lag:

Første lag: Instinkter. Instinkter har vi fælles med reptilerne og drejer sig om Liv og Død. I hjernen hører dette til i hjernestammen.

Andet lag: Emotioner. Det næste følelseslag hører til i det limbiske system, som vi har fælles med alle pattedyr som lever i flok. Emotioner bruges til at styre samspillet, så vi kan overleve i en flok og som flok.

Tredje lag: Stemninger. Det sidste lag hører til Cortex og er kun følelser, som mennesker har.

Følelsestilstandene udløser kemiske reaktioner i vores krop, så vi reagerer bedst muligt på følelserne.

I instinkt-laget har vi f.eks. raseri/urkraft, som bliver til vrede i emotions-laget og i stemninger/følelses-laget bliver det til irriteret og frustreret.

Følelsernes funktioner
Følelserne fortæller os hvad vi har brug for: 

  • Vreden bruger vi til at sige stop med. 
  • Sorg eller ked-af-det bruger vi til at bearbejde det svære og give slip med.
  • Glæden åbner op, forbinder og skaber tryghed.
  • Skam skaber lyst til forandring. 

Sådan har alle følelser en funktion.

Der er altså ikke gode eller dårlige følelser.
Nogle følelser er mere behagelige, men vi brug for dem alle for at sikre vores overlevelse og bedst mulige trivsel.

Nogle mennesker har tendens til at blive overvældet af deres følelser – og andre har svært ved at mærke deres følelser. Det ene er ikke bedre end det andet!
Vi har bare forskellige personlighedsstrukturer og et foretruken forsvar.

Hvordan bliver vi bedre til at rumme vores følelser?
Først og fremmest må vi acceptere os selv, som vi er – og vores forsvar, som jo er en del af vores overlevelsesstrategi.

Samtidig kan det være nyttigt at arbejde med at komme bedre i kontakt med vores følelser og at rumme følelserne. Det ene udelukker ikke det andet, fordi hvis det er svært at rumme en følelse, så er det måske en fordel ikke at mærke den så meget.

Har man tendens til at blive overvældet af følelserne, så kan de godt fylde meget, alt for meget måske, fordi de ikke rigtig kan rummes.
Her vil det ofte give mening at arbejde med “rumnings”-kapaciteten. Det vil sige vores evne til at rumme følelserne, uden at blive overvældet af dem: At kunne føle stærkt – og samtidigt være til stede i nuet og i kroppen.

Bodynamic værktøjer
Energimestring, Grounding og Centrering er alle værktøjer fra Bodynamics krops- og psykoterapeutiske metoder, som kan bruges til at rumme og være med følelserne.
Med Bodynamic er det muligt at arbejde med bestemte øvelser/bevægelser som aktiverer bestemte muskler, som har med netop den specifikke psykologiske funktion i musklen at gøre.
Derved kan det blive nemmere både at mærke og rumme sine følelser til gavn for et for mere harmonisk liv med nærvær og tilfredshed

Relaterede indlæg

Gå i gang med at taste din søgning herover og tryk enter for at søge. Tryk ESC for at annullere.

Tilbage til toppen